SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
Siapa Haja Nang Tapilih Nintu Nang Tarbaik - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Minggu, 27 September 2020

Siapa Haja Nang Tapilih Nintu Nang Tarbaik

Rami pulang warung Acil Imai nang andakannya di buncu Pasar Ahad. Sa'isukan naya hanyar am buka sudah cungulan bubuhan Ihad, Uhir, Ihin; bubuhan nang sudah langganan marami akan warung.

"Aur pasangan Cuncung-alpi jua pa Zairullah wan H. Rusli haja pinanya nang banyak bada'as di madia susial, sapanduk wan balihu damintu jua pinanya," Uhir mambuka pamandiran.

"Bujuran ujar ikam itu. Padahal pasangan calun ada 3 tamasuk Mila-Zainal, tagal pasangan naya pina sadikit buriniknya," sahut Ihad.

Ihin rahatan asik makan mi bakuhup, pina kada pati hiran-hiran wan pamandiran bubuhannya badua. Dalam hati Ihin; kaina imbah akan aku mambantas hulu hanyar kaina umpat ba'ungap, hehehe.......

Acil Imai, ampun warung asik jua sidin manuntun drama India di tipi, kada hiran-hiran jua sidin naya. Samantara urang datang bulik datang pasar batutukar gin ai pina kada hiran-hiran jua pas rahatan lalu di higa warung. Kulir pinanya basinggah malihat bubuhan 'kutu pasar' ba'andah di warung, hiks, hiks, hiks......marasnya pang.

"Biar kada pati ada buriniknya pasangan Mila-Zainal nintu jangan jua dianggap uhu atawa dianggap rimih. Siapa tahu bubuhan sidin nintu bagawi bahinipan haja tagal langsung mandatangi bunuhan warga," Ihin balaluan manyahut, rupanya mi bakuhup sudah talah bapindah ka parut bunana.

"Hi'ih lah, bisa jua pang nang kaya ujar ikam nintu, bahinipan tagal bagawi langsung ka lapangan," ujar Uhir.

Ujar kawan nang bagana di Sudan atawa Sungai Danau; Mila naya harat, kadanya harat bakalahi atawa harat pamuntungan tagal harat ba'usaha, urangnya tugul, jua pintar, padahal Mila naya ujar kawan nintu kuwitannya urang jaba biasa haja. Mila naya bahasil; sakulah tinggi jua nang kaya urang, usaha bagus haja jua biar baluman ganal parusaha'annya.

Han....kada huwa lah kuwitan amun ba'isi anak nang kaya ibu Mila nintu. Wani sidin tu. Dimapa dipadah akan wani; sidin biar bibinian tagal wani umpat bacalun pacang jadi Bupati, padahal nang dilawani nintu urang-urang nang sudah bapangalaman kada sadikit wan kada satumat.

Asing-asing kupi bubuhannya sudah talah saparu cangkir, ruku gin ai sudah basapai puntungnya di lantai, mata jauh talihat Amang Igup manuju warung Acil Imai.

"Bah, pinanya basungsungan bubuhannya ni sudah mancungkung di warung," ujar Amang Igup managur bubuhannya.

"Inggih mang ai, imbah napa jua amun bangun malandau harau tadahulu ayam mamatuk rajaki, hehehe.......," Ihad manyahut.

"Nah ba'arti sudah sadar wan waras ikam amun bapikir damintu. Cil, ulah akan pang jua aku kupi hirang wan ruku tu sabungkus," Amang Igup mamasan kupi wan ruku.

"Napa ni mang pina tinggi hari hanyar kaluar ?" takun Uhir.

"Aku ni amun baluman imbah simpun di rumah tu kada kaluar, bahujung dihamuki acil ikam amun rumah nang kaya sampan karam," sahut Amang Igup.

Acil Imai manyurung kupi ka Amang Igup, manuang ka pipiringan halus, ditiup sidin bagamat, lalu mahirup, pina nyaman banar malihat Amang Igup manginum kupi. Malikit ruku imbah nintu sidin, mahiut, ma'ambul akan kukusnya ka atas, nyamannya........

"Napa ti tadi nang sudah dipandir akan bubuhan ikam ?" takun Amang Igup.

"Cah masa'alah Pilkada wan bubuhan nang calun wara ai mang ai," sahut Ihin.

"Dintu kah. Amun manurut wan pasan aku pang Pilkada nintu biar pilihan kada sama jangan sampai bahualan alahan lagi sampai bakalahian, rugi kita barata'an amun sampai ba'abutan. Kita naya di banua biar balain suku, agama kada sama, isi kapala bamacam-macam tagal tatap kaya badangsanak," Amang Igup bapapadah.

"Amun ulun pang rasanya pacang mamilih nang sudah bapangalaman haja," ujar Ihad.

"Ulun mamng ai nang anum gin ai, ganggas, kuat masih, hinakan panjang, hehehe......," Ihin umpat manyahut.

"Nah...ini ulun pang mang ai, pinanya parlu pang kita ni ba'isi Bupati nang bibinian kada lalakian tatarusan. Bila sampai bibinian tapilih jadi Bupati, naya sajarah di wadah kita naya," ujar Uhir.

"Kada papa, sabarata'an pilihan bagus haja jua, maraganya bubuhan calun nintu urang-urang nang dianggap tarbaik, sual manang atawa kalah nintu parkara garis tangan, campur tangan wan turun tangan haja lagi," ujar Amang Igup.

Manurut Amang Igup, bisa haja nang kada pati diparhati akan nintu nang manang. Siapa tahu Tuhan maras, kamarasan nintu di'andak Tuhan di asing-asingnya hati manusia nang pacang mamilih kaina. Kahandak hati mamilih nang nintu tabalikan mamilih nang lain nang kada diniat akan.

"Bursiah haja pang ibarat gajah aur bakalahi sasama gajah kada taharungi lagi samut, gajah badudua tajalapak kauyuhan kada kawa bagarak lagi samut nang mandu'ur ka tujuan, hahaha........," Amang Igup mangalangkang.

"Bisa jadi tu mang ai. Pariannya banyak nang maras wan ibu Mila balalu mailih sidin maraga bapikir; calun nang badua nintu banyak haja pamilihnya aku barang nang mamilih ibu Mila, tagal nang bapikiran wan maras nintu urangnya bapuluh ribu, harau kaya kaguguran indaru am ibu Mila, hahaha.......," Uhir umpatan mangalangkang.

"Sabarata'an parkira'an bisa haja tarjadi, nang panting itu usaha; niat baik, cara baik wan bagawi gin ai baik jua insya Allah sabarata'an hasilnya baik. Siapa haja nang tapilih kaina ba'arti nintu nang tarbaik, tagal ingat kaina tanggal 9 Disimbir 2020 jangan kada manyucuk, jangan jadi Gulput," ujar Amang Igup mamadahi bubuhannya.

"Ulun kaina mamilih ibu Mila haja," Acil Imai manyahut matan dalam warung.

"Nah saikung sudah suara gasan ibu Mila, hehehe......," ujar Amang Igup sambil mancaluk duit matan salipi handak bayar minum wan ruku. (ISP)


-----------------

*Perhatian : Penulis tak menyediakan terjemahan tulisan di atas, silakan belajar Bahasa Banjar ke tetangga, teman, maupun kenalan Anda yang orang Banjar, kalau Anda tanya ke Google percuma karena Google belum sempat.