SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
Babasa Palanit (Versi Bahasa Banjar) - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Selasa, 11 Maret 2014

Babasa Palanit (Versi Bahasa Banjar)


Si Tamrin imbah lawas bahilang madam ka kampung urang, ujar habar bubuhan di kampung si Tamrin madam ka Jakarta. Bulik ka kampung nang di pahujungan burung babunyi, si Tamrin ba-ubah banar. Amun bapandir nang kaya bubuhan artis nang rancak cungul di sinitrun tipi.

Pakaian Tamrin gin ai sudah balain, kada kaya urang kampung. Salawar panjang barabit-rabit, rambut dihahabangi nang kaya urang walanda. Kasian ujar sapalih urang kampung, si Tamrin lawas madam katia kada tatukar salawar nang bagus, hehehe………

Rambut si Tamrin nang habang, ada jua bubuhannya nang mamadahakan imbah disambar patir, untung pang kada mati, hahaha………….
Ada-ada haja pamandiran bubuhan kampung mahulut-hulut si Tamrin. Tapi am nang dihulut-hulut jua taguh banar, taguh ma-arit, kada tahu jua pang kalu ai si Tamrin itu bangang alias kada mandangar atawa tuli.

Pukuknya salawas ada Tamrin di kampung, bubuhan kampung rami banar manguya putungan wan jua kalakuan Tamrin.
Arian itu talihat Tamrin lalu di kartak manuntun sapida muturnya. 

“Ai lah, kanapa jadi manuntun sapida kada ditunggang,” tagur Dahlan nang pas kabulujuran tatamu.

“Masinnya kada mau hidup, pinanya error pang,” sahut Tamrin bapaling ampah ka Dahlan.

“Napa tadi jar ikam, inur ? Napa sangkutannya ka wadah inur ?” takun Dahlan hiran.

Tamrin tapaksa bamandak satumat mandangar tatakunan Dahlan. 
“Ujarku error, kadanya inur pang,” Tamrin manjalasakan.

“Handak inur atawa irrur kah, aku kada paham pandiran ikam nintu. Amun bapandir tu nang dikatahuwani urang disini haja, kada usah bapandir bahasa palanit nintu, kada paham aku,” Dahlan satangah bamamai.

“Error (irrur) itu artinya rusak. Itu basa kami waktu di pamadaman,” ujar Tamrin manarangakan.

“Iya tu damintu, bapadah haja rusak, kada usah tasasambat inur atawa irrur,” sahut Dahlan balaluan mangunyur maninggalakan Tamrin nang bajalan jua manarusakan manuntun sapida mutur.

Dasar Tamrin rupanya basa di kampung urang tatap haja tabawa amun bapandir wan urang kampung. Arian tadahulunya, Utuh Tandik bakuya jua ka bubuhannya; talipun Tamrin jar hing (heng). Tuhuk jua Utuh Tandik ma-anyaki napa arti hing nintu, sakalinya takang alias kada kawa dipakai.

Han kalu, ada-ada haja parigal amun handak ma-ulah urang kada paham alias kada mangarti. Napang amun bapandir atawa babasa talain pada ampun urang banyak, jadi kukuya’an ai.
Makanya ujar bubuhan di kampung, kada usah gin ai bapiragah hibat wan harat, bapiragah sudah mudirin (modern) amun masih haja jua bahira badangkak sambil ta-ungut.