SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
Batulicin City (by translated) - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Senin, 31 Maret 2014

Batulicin City (by translated)

Hari ini rahatan mambuka pisbuk (facebook), ta’itihi gambar nang dipasang ulih kawan di alam gaib (maksudnya alam maya). Gambar nintu sabujurnya biasa haja, lamun sabab ada hubungannya wan kampung saurang, aku jadi kapingin jua ma’udak labih jauh.

Hari ini ketika membuka Fesbuk, tak sengaja menemukan foto yang dipasang oleh seorang teman di alam maya. Foto tersebut sebenarnya biasa saja, dikarenakan ada kaitannya dengan kampung sendiri, aku jadi tertarik lebih jauh.

Gambar tulisan nintu parahatan di’ulah di taman di Batulicin kada jauh matan SPBU, tulisannya “Batulicin City”. Hibat wan harat banar amun mambaca tulisan nintu, rasa ta’ambung pangrasa kaya bagana di kuta ganal nang kaya Jakarta.
Foto tersebut sedang dikerjakan di taman di Batulicin yang tak seberapa jauh dari SPBU, tulisannya “Batulicin City”. Terasa hebat sekali jika membaca tulisan itu, rasanya tersanjung seperti sedang berada di kota besar seperti Jakarta.

Batulicin City, amun diarti akan sama wan Kuta Batulicin, kuta ganal, jaka basa Indunisia itu kuta mitrupulitan. Tapi pulang parasa saurang Batulicin naya balum sabarapa ganal. Amun ditanding wan Banjarbaru, Martapura atawa Kandangan, masih balum sabanding, alahan lagi amun ditanding wan Banjarmasin. Katiga kuta kabupatin nintu haja asa’an balum patut disambat “city”.

Batulicin City, bila diartikan sama dengan Kota Batulicin, kota besar, bila dalam bahasa Indonesia berarti kota metropolitan. Namun menurutku Batulicin ini belum seberapa besar. Jika dibandingkan dengan Banjarbaru, Martapura ataupun Kandangan, masih belum sebanding, apalagi bila dibandingkan dengan Banjarmasin. Ketiga kota kabupaten tersebut saja belum layak disebut “city”.

Panasaran aku di’ulah tulusan nintu. Ku cari di kamus basa Inggris nangapa sabujurnya pangartian city. Tadapat, manurut kamus Free Dictionary; kata city nintu ba’isi pangartian pusat urang banyak, pusat dagang wan budaya. Amun dalam basa Yunani kunu (ancient Greek), city nintu pangartiannya sama wan nagari atawa nagara. Nah, kawa haja kalu saurang mambayang akan kaya apa ganalnya nagari atawa nagara.

Penasaran aku dibuat tulisan itu. Kucari di kamus bahasa Inggris apa sebenarnya pengertian city. Ketemu, menurut kamus  Free Dictionary; kata city memiliki pengertian sebagai pusat populasi, pusat perdagangan dan budaya. Jika dalam bahasa Yunani Kuno, city itu memiliki pengertian sama dengan negeri atau negara. Nah, bisa membayangkan sendiri bagaimana besarnya negeri atau negara.

Kada pang baparagah pananahunya wan urusan basa, amun kada nyaman banar haja tulisan nintu jadi tatiringan urang banyak. Andakan tulisan nang cukupan ganal nintu maka di pinggir kartak pulang. Amun tatiring wan tabaca urang pintar, bisa-bisa ada nang mamadah akan bubuhan Batulicin atawa Tanah Bumbu naya kada tahu dibasa.

Bukan mau sok tahu dan sok mengerti bahada, tapi tak enak saja tulisan tersebut menjadi objek lihat orang banyak. Tempat tulisan yang cukup besar itu di tepi jalan pula. Bila dilihat dan yerbaca oleh orang pintar, bisa saja ada yang mengira orang-orang Batulicin ataupun Tanah Bumbu ini tak mengerti bahasa.

Parasaku nang baluman pintar naya, kata city untuk manyambat kuta gasan Batulicin; balum patut. Nang sakira patut itu amun kada patut banar jua; kata “town”, atawa kuta halus.

Menurutku yang awam ini, kata city buat menyebut kota besar untuk Batulicin; belum pantas. Yang kiranya pantas itu namun belum tentu tepat juga; kata “town”, atau kota kecil.

Mustinya sabaluman ma’ulah tulisan nintu, bubuhan nang ba’isi kawinangan nang kaya Dinas Tata Kuta wan Partamanan, mambuka kamus, batakun wan urang nang bujur-bujur ahli basa. Itu basa urang luar ba’untung ai lainan basa banua saurang. Jangan manyalah akan urang bila kaina ada nang mahapak tulisan nintu.

Semestinya sebelum membuat tulisan itu, mereka yang memiliki kewenangan seperti Dinas Tata Kota dan Pertamanan, membuka kamus, bertanya kepada mereka yang benar-benar ahli bahasa. Itu kan bahasa orang luar, bukan bahasa lokal. Jangan salahkan bila ada nantinya yang mengejek tulisan itu.

Mudahan haja pang bubuhan nang manyuruh ma’ulah tulisan Batulicin City nintu lakas sadar (amun kada siup), lakas mangganti tulisan wan nang bujur-bujur sasuai wan patut kada manyanyalahi aturan basa urang. Amun kada jua, bisa ada yang mamadah akan bungul wan tambuk-tambuknya.

Semoga saja mereka yang menyuruh membuat tulisan tersebut cepat sadar (jika tidak pingsan), cepat mengganti tulisan dengan yang benar-benar sesuai dan pantas tak menyalahi aturan kaidah bahasa orang. Jika tidak, bisa saja ada yang mengatakan goblok dan bodoh.