SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
Pa Dahlan Iskan, Pian Manyumbang KPK Kah? - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Selasa, 11 Maret 2014

Pa Dahlan Iskan, Pian Manyumbang KPK Kah?

Kaliliwaran jua ah amun urang handak manyumbang haja diabutakan bahihimat.
Nang ngaran urang handak mambantu atawa manyumbang, asal ikhlas haja, kada parlu diulah masalah sabujurannya. Alahan lagi amun nang handak dibantu atawa disumbang nitu gasan mambangun gadung kantur KPK.

Imbah pang amun salang manunggu bubuhan DPR nang bakantur di Sanayan nitu mahakuni anggarannya, sawat runtuh taburahai gadung KPK nang ada nitu.

Ulun mandangar wan ada jua tabaca di banyak madia, pa Dahlan Iskan, sidin nitu pajabat Mantri BUMN, hakun mambariakan 6 bulan gajih sidin gasan mambantu gadung KPK. Dasar liwar baiknya sidin ini, hakun bakurban gasan kapantingan urang banyak. Samustinya parigal pa Dahlan ini diumpati jua ulih bubuhan Pajabat nang lainnya, pasti am satumat haja kawa mambangun gadung KPK, kada parlu salang maulah anggaran ba-asa nang kaputingannya bisa-bisa dikurupsi alias dicuntani pulang ulih bubuhan kuruptur.

Amun imbah jua takumpul bantuan atawa sumbangan matan bubuhan Pajabat nang baik-baik nitu, amun kurang, kawa haja bubuhan rahayat umpat mambantu manambahiakan. Amun duitnya ada lalabihannya, kawa dibariakan ka bubuhan nang sakit nang masih bahambur di nagari ini.

Bubuhan DPR nang bapandir kada katuju KPK nitu dibantu atawa disumbang, palingan marasa gair amun KPK baisian gadung hanyar nang luas wan tabagus kainanya gasan kurungan inya sabab mancuntan duit nagara.
Amun bubuhan DPR atawa bubuhan Pajabat nang baik, kadada napa salah, pasti kada gair alahan kada takutan wan KPK.

Kada pang amun manuduh bubuhannya nitu kada baik barataan atawa tukang cuntani duit nagara, amun warga biasa haja nang kada baisi pangkat, pasti kada mungkin kawa wan wani mancuntani duit nagara.
Bubuhan warga biasa ni kawanya palingan mancuntan ampun sasama warga haja jua.

Hiran jua wan bubuhan nang bapangkat nitu, sudah jua dibari gajih ganal, mutur ditukarakan gasan mamakai, masih haja jua talihat kurang tarus, mancuntan duit nagara haja masih. Amun kada kaya itu mananakutani warga supaya hakun mangaluarakan duit. Kada maras lalu bubuhannya tu ka warga nang gasan makan sahari haja salang bakikihan mancariakan duitnya.

Ulun bapasan ka pian-pian barataan nang mambaca tulisan ni, supaya jangan hakun parcaya tatarusan wan janji-janji amun mahadap pamilu kaina. Urang banyak pandir itu biasanya banyak jua karamputnya.