SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
Tantara Ma'urusi Pahuma'an, Apa Haja Gin Kawa - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Minggu, 12 Juli 2020

Tantara Ma'urusi Pahuma'an, Apa Haja Gin Kawa


courtesy : historia
Ribut wan abut bubuhan pahayaman wan pa'itikan maraga pak Prabowo nang Menteri Pertahanan dapat tugas disuruh ma'urusi lumbung pangan di Kalteng.
Hiran ? Amun aku kada hiran atawa takajut lagi masa'alah nang kaya itu.

Nang sudah atawa suah hidup di jaman Orde Baru pasti kada hiran wan takajut bila ada Pajabat nang ditunjuk wan diparintah akan ma'urusi gawian nang lainan bidang ka'ahliannya.
Jenderal M. Yusuf, sidin ini tantara, harat amun disuruh akan perang, batampur mahadapi wan manimbaki musuh. Tagal sidin nang biasa wan mahir manyandang sanapan wan manimbak ini suah jadi Menteri Perindustrian; ma'urusi masa'alah industri nang sidin kadada lalu sakulahnya, asa kada suah tabaca alahan lagi tadangar Jenderal M. Yusuf ini sakulah teknik di jaman Walanda.


Klik atau Tekan Saja Foto di Bawah Ini Untuk Pemesanan Langsung
 
Jenderal nang disayangi ulih bubuhan tantara di jamannya ini suah jua jadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) padahal sidin kada suah sakulah akuntasi. Napa habar tantara ma'urusi industri wan mamariksai duit, kada nyambung jar kakanakan wayah ini, hehehe........

Ada lagi Jenderal Achmad Tahir, sidin ini mintuha pa Agum Gumelar nang tantara jua. Achmad Tahir ini jua disuruh manggawi nang lainan kabisa'an wan ka'ahlian sidin. Urang mahir batampur perang mambunuhi musuh tagal disuruh ma'urusi pariwisata, pos wan telekomunikasi sabagai Menteri-nya di jaman pa Harto. Sidin ini imbah kada manjabat sabagai Menteri Pariwisata, Pos dan telekomunikasi diganti wan Joop Ave nang bujur-bujur ahlinya di bidang ini utamanya bidang pariwisata.


Anda perlu mebel yang ramah di kantong tapi kualitas bagus, klik foto ini untuk pesan 
Talalu banyak urang nang manggawi nang lainan kabisa'annya. Di wadah kita ini kada kawa disamakan wan di luar negeri sana nang bujur-bujur musti manggawi nang sasuai wan pendidikan jua ka'ahliannya.
Jenderal Besar Soedirman, sidin ini dulunya guru, suah jadi kapala sakulah tagal imbah itu jadi pamimpin tantara alias panglima. Padahal sidin ini kada suah sakulah atawa pandidikan di akademi militer manapun.

Kada hiran, jaman wayah ini bila parak, taparak atawa bakawan wan pamimpin nang rahatan bakuasa, maka bisa jadi apa haja, atawa jadi apa haja bisa. Misalnya haja pas kawan tapilih jadi Hubnur atawa Bupati, nang asalnya buta kakap kada tahu ba'urusan atawa manggawi napa-napa bisa bakajut baisi jabatan. Argawai nang bisa mamusuti balukuk Hubnur atawa Bupati bisa haja jadi kapala dinas anu nang kada sasuai wan bidang ka'ahliannya.

Nah, aku handak bakisah sadikit masa'alah di kampungku. Dahulunya kapala dinas ini sakulah sidin gasan manjadi mantri suntik bila urang garing, tagal barakat sidin ini bisa parak wan Bupati maka sidin diangkat jadi kapala dinas partanian padahal sidin lainan insinyur partanian, buhama haja sidin kada suah sa'umuran. Imbah itu sidin ini suah jua jadi kapala dinas pekerjaan umum, padahal sidin buta kakap lalu urusan hitung mahitung anggaran wan disain paruyik. Han dimapa bisa macam ini ? Sabarata'an itu bisa diatur ulih nang rahat bakuasa. Kada usah hiran kita.

Istilah 'the right man in the right place' ini di wadah kita banyak kada tapakai. Nang banyak tapakai itu maraga hubungan parak wan bakawanan.


Anda perlu mencetak spanduk, baliho, banner, bermacam stiker, bikin ID Card, sablon & lainnya, klik foto ini untuk pesan

Amun sahibar tantara haja disuruh ba'apa haja musti bisa. Kita nang sudah ba'umur tuha wayah ini pasti masih ingat wan parugram AMD atawa ABRI Masuk Desa jaman Panglima Tantara Jenderal M. Yusuf. Apa nang digawi tantara waktu itu; ma'urusi pahuma'an, parit, mambangun jalan wan jambatan sampai rumah, ada nang malajari kakanakan manulis wan mabaca di sakulahan di palusuk desa.

Pukuknya macam-macam nang digawi bubuhan tantara. Sama haja wayah ini cuma ngaran parugramnya haja balain; TMMD, Tantara Manunggal Mambangun Desa. Gawiannya sama haja wan bubuhan tantara bahari. Jadi kada usah hiran amun pa Prabowo nang suah jadi tantara itu disuruh ma'urusi lumbung pangan alahan pulan pa Prabowo itu suah jadi Katua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), nah pas sudah, sidin suah ada di wadah nang ada hubungannya wan lumbung pangan alias kindai banih wan pahuma'an. Kita haja banyak nang bamuntung 'bore' ujar urang jaman now, piragah pananahunya, piragah pambisanya wan pambujurnya padahal bujur ampun urang jua kaputingannya, wan bahualan masa'alah itu kada jadi baras, kada pacang mahibaki padaringan, nang ada lapah manulis di madia susial, mahabisi kuota intarnit, ma'ulah nang mambaca jadi muar wan garigitan. Biar kita bahimat bakuciak kada satuju tagal ampun urang tatap haja jalan. Mimangnya kita siapa ? Coba susuri buncu tapih kita, siapa kita, amun sahibar urang kada panting jua di kampung, baik kada usah gin ai u'umpatan bapiragah pintar. Baik kita bapintar-pintar hidup ini, bapintar mancari duit, bapintar ma'ulah usaha sakira pacang jadi duit supaya hidup kita kawa nang kaya urang jua; kawa baisi rumah saurang, kawa baisi mutur atawa sapida mutur kaya urang jua, wan duit kada bapagatan alias rajaki ada haja tarus, damini nang bujur sanak ai, hehehe.........

----------- 


*Perhatian : Penulis tak menyediakan terjemahan tulisan di atas, silakan belajar Bahasa Banjar ke tetangga, teman, maupun kenalan Anda yang orang Banjar.