SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
Kada Usah Babasa Indunisia (Dengan Terjemahan) - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Sabtu, 15 Maret 2014

Kada Usah Babasa Indunisia (Dengan Terjemahan)

“Cah, kada usah gin ai pina musti bapiragah harat babasa indunisia. Tuh nah, bubuhan pajabat kita haja banyak nang katuju babasa Banjar amun bapandiran wan bubuhan warga di disa,” ujar julak Madi mamadahi Utar nang babasa indunisia tapuntal-puntal bakambuh wan basa Banjar.

(Alah, tak usah berlagak hebat pakai bahasa Indonesia. Tuh, para pejabat saja banyak yang senang berbahasa Banjar bila berbicara dengan warga di desa,” kata Mang Madi ke Utar yang berbahasa Indonesia tak keruan bercampur bahasa Banjar)

habang hijau muha Utar mandangar papadahan julak Madi. Handak manyahuti katia takutan kalu pina ditapak sidin wan sandal capal di muha. Kaputingannya Utar nang bajauh balakas bakalah daripada muntung julak Madi maginan manyambur nang kaya mariam mahambur pilur.
(Merah hijau wajah Utar mendengar perkataan Mang Madi. Ingin rasanya ia menyahut namun takut kalau-kalau ditampar Mang Madi dengan sandal jepitnya. Akhirnya Utar lekas menjauh mengalah pergi daripada mulut Mang Madi terus bicara seperti meriam yang menyemburkan peluru.)

“Amun kita nang bagana di banua ini kada usah gin ai babasa indunisia. Gamah amun urang nang di pusat atawa di kuta-kuta ganal itu handak babasa indunisia. Kita di banua ini nang bagana papadaan haja jua, sama pada urang kampung satu katara’an,” julak Madi mamadahi bubuhan kakanakan anum-anum.
Bubuhan kakanakan nang kabanyakan masih sakulah itu taliat mandam haja mandangar akan julak Madi bapandir.


(Kalau kita yang tinggal di kampung ini tidak usah berbahasa Indonesia. Biarkan saja orang-orang yang berada di pusat atau di kota-kota besar ingin berbahasa Indonesia. Kita di kampung ini yang tinggal sesama kita saja, sama-sama orang kampung satu keturunan,” Mang Madi menasihati para pemuda.)

Marasa kakanakan itu pina katuju haja dipadahi, julak Madi maginannya tarus bapandir. “Supaya bubuhan ikam tahu barata’an, basa Banjar, basa kita ini jua dipakai urang di banyak dairah; umpamanya haja; salain di banua kita di kalimantan salatan ini, basa Banjar jua dipakai di kalimantan tangah, timur, ada jua nang di kalimantan barat, alahan lagi sampai ka banua nang jauh di dairah Indragiri Riau sana, wan di babarapa nagara bagian Malaisia.”

(Merasa para pemuda itu senang saja dinasihati, Mang Madi terus saja bicara. “Agar kalian semua tahu, bahasa Banjar, bahasa kita ini dipergunakan orang juga di banyak daerah; misalnya saja; selain di kampung kita di Kalimantan Selatan, bahasa Banjar juga dipakai di Kalimantan Tengah, Timur, ada juga yang di Kalimantan Barat, malahan pula sampai ke daerah yang jauh di Indragiri Riau sana, dan di beberapa negara bagian Malaysia.”)

Amun sual bapandir julak Madi ini sidin bujuran harat, banyak jua ilmu wan pangatahuannya. Makanya am bubuhan kakanakan tarus haja mandangar akan sidin. Julak Madi ini tamasuk tutuha kampung, sidin dahulunya guru sakulah tapi sudah pansiun. Sabuting haja amun wan julak Madi ini, jangan mahual sidin rahatan bapandir, sidin bisa sarik ganal kada sakira. “Ingat akan papadahku tadi lah, kada usah babasa indunisia di banua saurang, amun handak kaina bubuhan ikam kaluar dairah haja nang kadada saikung-ikung batamuan papadaan urang banua,” julak Madi bapasan sambil bajalan mangunyur ampah ka warung.

(Kalau soal bicara Mang Madi ini hebat, banyak juga ilmu pengetahuannya. Makanya para pemuda itu terus mendengarkan Mang Madi bicara. Mang Madi ini termasuk sesepuh kampung, beliau dulunya adalah guru sekolah namun sudah pensiun. Satu hal tentang Mang Madi ini, jangan pernah protes saat beliau sedang bicara, beliau akan marah besar. “Ingat pesanku tadi, tidak usah berbahasa Indonesia di kampung sendiri, kalaupun ingin berbahasa Indonesia nanti jika kalian pergi keluar daerah saja dimana tak ada seorangpun bertemu sesama etnis,” nasihat Mang Madi sambil mengeluyur menuju ke warung.)