SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
Dimapa Habar Ijazah nang Diduga Palsu di Kotabaru ? - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Jumat, 21 Juni 2019

Dimapa Habar Ijazah nang Diduga Palsu di Kotabaru ?

Sungsung bubuhannya sudah maruming di warung Acil Ijum sambilan sarapan mi goreng wan hintalu, banyu kopi atau jua teh hangat, pasti haja jua salajuran ma'ambul kukus roko pina kaya kukus motor colt buruk rupa warung Acil Ijum.

Amat Palandawan nang biasa bangun guring tangah hari haja sudah mancungkung di warung. Utuh Tingil kada tatinggal ada jua disitu, pinanya baluman waktunya mahintip bubuhan binian jablay mandian di WC umum. Undul Waluh jua ada di warung Acil Ijum, biasanya pina tasiang jua bangun guring.

"Nah pas haja ni takumpulan sabarata'an indasnya disini, pacang rami pulang warung Acil Ijum," Abah Hadran ma'ampah warung manandar bangku umpat duduk maruming jua.

"Bujuran Abah Hadran ai, pas haja jua ikam tabarungan kesini manambahi akan rami kita bakisahan," Amat Palandawan manyahut.

Abah Hadran mamasan kopi sadikit gula alias kopi kental pahit wan roko Sampoerna ke Acil Ijum.

"Napa am habar atau kisah kita hari ini Abah Hadran, ikam ai biasa nang katuju ma'ulah kisah bahan gasan maruming ?" takun Amat Tingil.


"Tenang haja ikam, pokoknya ada haja, hadangi dulu aku manginum kopi wan mahabis akan sabilah roko ni," jawab Abah Hadran.

"Asal jangan kisah orang nang sidang di MK haja, muyak aku mandangar apalagi melihat di tipi, mambari muar melihat bubuhan saksi kadada nang ru'usnya bapandir," Undul Waluh han sakali ba'ucap lakun pina kaya orang sakulah tinggi.

"Lainan Dul ai. Aku gin muyak amun bakisah sidang MK itu, kada kurigi-rigi mangisah akan urusan orang-orang pintar itu," ujar Abah Hadran sambil manimbai puntung roko ampah ke tanah.

Amun sudah takumpulan bubuhan nang ba ampat ni kada bataha kada rami wan warung Acil Ijum gin ta'umpat jua rami, biasanya umatnya bisa batambah nang datangan umpatan maruming.

"Kali ini aku handak ma'ungkai kisah lawas nang pinanya langlam sudah kada takuya lagi. Kisah di Kotabaru nang sampat rami dulu sampai bubuhannya ada nang demo segala macam," Abah Hadran mambuka kisah.

"Kisah napa itu jar ?" Amat Palandawan pina kada sabar.

"Kaya ini bubuhannya ai....suah kalo mandangar masalah ijazah ampun Bupati Kotabaru nang diduga sabarata'an palsu ?" Abah Hadran mamancing.

"Suah banar am," ujar Utuh Tingil wan Undul Waluh.

"Nah nang itu am topik kisah kita hari ini nang pacang kita kupas tuntas," ujar Abah Hadran lakun pina kaya pimpinan rapat haja sambilan mambujuri duduk.

"Dimapa lah kisah ijazah palsu itu sing lawasan kadada lalu buriniknya ?" Amat Palandawan heran.

"Iya itu aku jua bingung, padahal bubuhan nang sempat demo itu kan ba'isi bukti-bukti jadi sampai wani menuduh ijazah itu palsu," utuh Tingil gin ai ta'umpat jua ta'uling.

"Kira-kira menurut ikam pang Abah Hadran napa sebab musababnya maka jadi bisa langlam wan tinggalam bulat ?" takun Undul Waluh.

Sabaluman menjawab takunan bubuhannya Abah Hadran malikit roko pulang sabilah wan mahirup kopinya.

"Acil umpat manalinga haja lah," Acil Ijum umpat jua basuara.

"Inggih Cil ai pian jadi pendengar nang baik haja, hehehe......." sahut Amat Palandawan.

"Kaya ini bubuhannya lah aku mangisah akan......ijazah Bupati Kotabaru itu menurut nang kutahu matan kakawanan nang umpat demo dulu; sabarata'an ijazahnya matan SD, SMP wan SMA sabarata'an paket; matan paket A, B wan C, pokoknya paket-paketan lah sambatannya," Abah Hadran ma'ungkai kisahnya.

"Haw dimapa lah bisa paket barata'an kaya itu ?" takun Utuh Tingil.

"Amun paket itu sabujurnya boleh haja, tagal kada boleh amun sabarata'an. Misal ada nang kada sempat lulus SD balalu ampih, ini kawa dapat paket A tagal kada boleh dapat paket B nang setara SMP, maraganya imbah dapat paket A inya musti sakulah masuk SMP kaya biasa orang sakulah pang. Misal inya lulus SD ada baisi ijazah tagal sempat sakulah di SMP imbah itu ampih kada sempat tamat; ini kawa dapat paket B tagal kada boleh dapat paket C nang setara SMA. Amun handak dapat ijazah SMA inya musti umpat sakulah di SMA. Kaya itu jua misalkan inya SD wan SMP tamat wan ada baisi ijazah tagal sempat sakulah di SMA tagal kada sampai tamat; inya kawa dapat ijazah paket C, kaya apa bubuhan ikam paham lah ?" Abah Hadran manakuni bubuhannya.

"Paham haja pang sadikit nah tagal kada paham banar jua, hehehe......"sahut Amat Palandawan.

"Jadi bubuhannya ai singkatnya itu; ijazah paket itu hanya kawa didapat 1 haja kada boleh sabarata'an, paham ai kalo lah sudah," ujar Abah Hadran.

"Paham sudah aku. Artinya amun sampai barata'an paket itu ba'arti ada ijazah nang kada bujur, apalagi amun halat tahun keluarnya baparakan haja," Undul Waluh basuara lakun pina tahu.

"Musti nang kaya itu. Bila sudah tadapat ijazah paket A artinya amun sakulah itu perlu waktu sakadanya 3 tahun hanyar dapat ijazah SMP. Ijazah SMP lah, lainan ijazah paket B," jawab Abah Hadran.

Pas rahatan bubuhannya asik maruming kedatangan Amang Dulah. Sidin ini tamasuk orang nang badahi jua, soalnya dahi sidin basulah di atasnya, artinya tamasuk orang pintar jua, hehehe......

"Pas haja nah Amang Dulah umpat bagabung wan kami," basuara Abah Hadran.

"Ya, aku matan jauh tadi sempat mandangar rucauan bubuhan ikam soal ijazah Bupati Kotabaru nang diduga palsu itu. Kaya ini penjelasan aku; amun ijazah paket itu, bila paket A itu gasan nang kada sempat lulus SD tagal suah sakulah. Paket B itu gasan nang kada sempat tamat di SMP maraga ampih, tagal inya musti baisi ijazah SD nang lainan paket. Bila paket C ini gasan nang kada sempat manamatkan SMA maraga ampih, tagal inya musti baisi ijazah SD wan SMP nang lainan paket jua. Amun sarabanya paket; A, B wan C ini pasti kada kawa dibenarkan. Artinya orang kada perlu masuk sakulah, asal ada duit haja banyak kawa dapat ijazah," Amang Dulah menjelaskan.

"Jadi kesimpulannya kaya apa pang ?" takun Utuh Tingil.

"Bubuhan ikam haja lagi menyimpulkan kaya apa. Amun kesimpulanku pang boleh jadi bujur ijazah itu palsu, apalagi bubuhannya sempat wani demo waktu itu. Nah maraganya masalah dugaan ijazah palsu itu kada suah lagi tadangar malahan Bupati Kotabaru itu setahu aku baisi titel Sarjana Hukum ha pulang," ujar Amang Dulah sambil ta'uling.

"Hebat banar sidin tu lah. Ijazah sarabanya paket kawa baisi titel jua," sahut Abah Hadran sambil bapicik kepala.

"Mudahan haja pang bubuhan nang dahulu sempat demo masalah ijazah itu kada guringan apalagi siupan barata'an, apalagi kada lawas lagi pacang pamilihan bupati pulang. Bajaga-jaga haja jangan sampai nang baisi ijazah diduga palsu umpat bacalon pulang, pacang tabulangkir kampung kadada kemajuan, ampun bubuhan inya haja nang tambah maju," Amang Dulah sambil badiri mancaluk kantong ma'ambil dompet handak bayar minum.

"Hitungi haja barata'an Cil ai ampun bubuhannya biar Ulun bayari," Amang Dulah baparak ke Acil Ijum.

"Terimakasih Mang ai," ujar bubuhannya nang dibayari akan.

Imbah Amang Dulah hilang, asing-asingnya bubuhannya gin bulikan, sunyi pulang warung Acil Ijum, pacang taka isuk pulang raminya, hehehe.......(ISP)

*Catatan : dialog di atas dalam Bahasa Banjar Dialek Kuala.