SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
Kami Kada Baar'wahan (Versi Bahasa Banjar) - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Minggu, 09 Maret 2014

Kami Kada Baar'wahan (Versi Bahasa Banjar)

foto : corn-net.blogspot.com
Malam imbah kamariannya umaku dikubur, aku sapa’adingan kadada ba’apa-apa, kaya biasa haja nang kaya kada imbah kamatian.
Bubuhan kulawarga kami, tiba ka umaku atawa tiba ka abahku, kamarian tadi jua sudah bulikan imbah panguburan.

Nang tatinggal di rumah kami, aku sapa’adingan, abah, paman dangsanak aruwah uma wan bini sidin, jua sa’ikung kawanku.
Kami badudukan ai di muka tipi, manuntun vidiu pilim, mamutar kasit pilim bubuhan palawak Dono, Kasino wan Indro.

Sabujurannya kamarian tadi ada jua bubuhan kulawarga kami nang manyuruh akan ba’aruwahan. Lamun kada sadikit jua bubuhan kaluwarga kami nang manangati, alasannya ba’aruwahan nitu kadada disuruh akan dalam agama. Sabab kada sapakat wan bahuwalan, kaputingannya bubuhannya bulikan asing-asingnya.

Siangnya ada tatangga parak rumah kami nang batakun kanapa kami kada ba’aruwahan.
Sabagai anak nang tatuha atawa panuhanya, aku ucap akan ka tatangga nang pina baparagah tahu nitu, “kami kadada tadapat susuruhan ba’aruwahan nitu di qur’an atawa hadits rasulullah. Wan jua kadada pang kami mandangar atawa tahabar bubuhan sahabat Rasul nang alim-alim nitu ba’aruwahan waktu Rasulullah imbah maninggal. Siapa pang lagi nang kita turut lamun kada qur’an, hadits, wan gawian bubuhan sahabat Rasul nitu,” ujarku manarang akan supaya tatangga nitu jangan lagi banyak takunan.

Mandangar papadahanku nitu, mandam ai tatangga kami nitu. Rupanya inya ini indah supan wan indah kalah, lalu ba’ucap,” cuba ditakun akan ka bubuhan tuan guru masalah ba’aruwahan ngini.”

Ada jua tatangga kami nang bapandir di balakang kada nyaman. Kami dipadah akan kaya bubuhan urang Cina imbah kamatian, kadada ba’apa-apa lalu.
Kupadah akan ka dadangsanakan wan abahku, biar haja urang handak bapandir atawa bapandapat nang kaya apakah, gamahnya am, kada himpal jua daging atawa sakit awak.
Mimang sual adat urang bahari nang kadada patunjuknya dalam agama, musti dilawan, batuli talinga haja mandangar kuya’an urang nang kada nyaman didangar.

“Dasarnya lamun bubuhan Muhammadiyah kadada nang hakunnya ba’aruwahan. Dianggapnya manusia itu mati nang binatang pang saku,” ada jua nang tadangar manguya kaya itu babalakangan.

Pukuknya kami kadada tu pang ba’apa-apa gasan uma kami maninggal, salain limbah sambahiyang badu’a maminta supaya amal ibadah sidin ditarima, wan dusa-dusa sidin diampuni.
Limbah batahun-tahun uma kami tapatak didalam kubur, kami kadada jua mahaul sidin. Cukup haja sidin didu’a akan tarus pabila haja ingat wan kaganangan.