SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
Bahasa Banjar; Dimana Ikam, Ding? (Dengan Terjemah) - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Senin, 31 Maret 2014

Bahasa Banjar; Dimana Ikam, Ding? (Dengan Terjemah)

“Ulun biar sarak wan pian masih payu haja lagi balaki, ulun masih anum jua,” ujar Ani bapandir di hadapan Amir, lakinya.

“Biar aku cerai dari kamu, masih laku bersuami, aku masih muda juga,” kata Ani di depan suaminya, Amir.

Saingat Amir ucapan bininya nintu rancak banar kaluar matan muntungnya amun sarik ka Amir. Mandangar pamandiran nang kada nyaman di hati nintu, rasanya handak banar tangan Amir manapak muntung bininya, amun ditahannya haja tarus, Amir badiam haja, sabar.

Seingat Amir perkataan istrinya itu sering sekali keluar dari mulutnya jika marah terhadap Amir. Mendengar perkataan yang tak enak di hati itu, rasanya ingin sekali tangan Amir menampar mulut istrinya, tapi ditahannya saja, Amir diam saja, sabar.

Sudah parak anam tahun Amir kawin wan Ani, baluman jua baisian anak. Babarapa kali Ani batianan amun kaguguran tarus. Bulih jadi maraga kada baisian anak naya nang maulah bininya rusing di rumah kadada kawan. Alahan Amir kada tapi bagana di rumah, haur bagawi. Amir bulik ka rumah kamarian, imbah anu bisa malam.


Sudah hampir enam tahun Amir nikah dengan Ani, belum juga punya anak. Beberapa kali Ani hamil namun terus keguguran. Boleh jadi disebabkan tak memiliki anak ini yang membuat istrinya uring-uringan tak ada teman di rumah. Apalagi Amir jarang berada di rumah, sibuk berkerja. Amir pulang ke rumah pada sore hari, tak jarang pulang malam.

Tapi pinanya lainan maraga baluman baisi anak nang maulah bininya rancak baucap nang kada nyaman. Maraganya Amir rami dihabar akan urang higa mahiga rancak maudak binian di luar. Urang bapandir kada tarang-tarangan, bapandir kulisikan, amun sampai jua ka bininya.

Namun agaknya bukan disebabkan belum memiliki anak yang membuat istrinya sering berkata-kata tak mengenakkan hati. Sebabnya Amir ramai digosipkan para tetangga sering main perempuan di luaran. Mereka bicara tak terang-terangan, bicara bisik-bisik, akhirnya sampai juga didengar istrinya.

“Pian kira pian haja kah kawa kaya itu, maudak binian ?” hinggur bininya.

“Kamu pikir cuma kamu saja yang bisa begitu, main perempuan ?” sentak istrinya.

“Nang maudak binian nintu siapa ?” Amir manyahut paragah kada tahu.

“Yang main perempuan itu siapa ?” Amir menjawab seolah tak tahu.

“Kada usah pian baparagah kada tahu wan kada badusa. Papak urang di higa mahiga sini nang mamandir akan pian katuju maudak binian. Pantas haja rancak bulik malam, rupanya ada basimpanan gandak di luar sana,” Ani sarik sambilan bahantak batis.

“Tak usah berlagak tak tahu dan tak berdosa. Semua tetangga disini membicarakan kamu yang suka main perempuan. Pantas saja sering pulang malam, rupanya ada perempuan simpanan di luaran sana,” Ani marah sambil menghentakkan kakinya.

“Kadada ding ai. Aku kadada maudak binian apalagi bagandak di luaran sana. Habar pamandiran urang nintu kada bujur, ma’ada-ada haja sabab kadada lagi pamandiran lain,” sahut Amir sambil mambibit ruku lalu malikit.

“Tak ada sayang. Aku tak ada main perempuan apalagi menyimpan perempuan lain di luaran sana. Pembicaraan itu tidak benar, mengada-ada saja sebab tak ada pembicaraan lain,” ujar Amir sambil mengambil rokok dan menyulutnya.

“Sarah akan ulun ka kuitan ulun, sarak ulun amun pian kada katuju lagi, ulun masih payu haja lagi balaki, ulun masih anum, ulun masih bungas !” bininya bakuciak nang kaya urang kasarungan.

“Serahkan aku ke orangtuaku, ceraikan aku bila kamu tak senang lagi, aku masih laku bersuami, aku masih muda, aku masih cantik !” istrinya berteriak seperti orang sedang kesurupan.

Mandangar bininya bakuciak nang kaya urang kasarungan, Amir mawah jua. Inya mawah amun sampai urang tahu inya bakalahian wan bininya maraga bibinian lain.

Mendengar istrinya berteriak seperti orang kesurupan, Amir kuatir juga. Ia kuatir bila sampai orang tahu ia sedang bertengkar dengan istrinya disebabkan perempuan lain.

“Ampih pang ikam bakukuciak kaya nintu, supan kadangaran urang,” Amir hahingkau nang bini.

“Berhenti berteriak seperti itu, malu kedengaran orang,” Amir membentak istrinya.

“Biar haja sabarataan urang disini tahu. Biar haja supan, sudah jua talanjur supan dikisah urang tarus jua,” nang bini tatap haja kada hakun ranai, alahan batambah marunca.

“Biarkan saja semua orang disini tahu. Biar saja malu, sudah terlanjur malu pula dibicarakan orang terus,” istrinya tetap juga tak msu diam, bahkan tambah liar.

Marasa kada kawa maurusi bininya nang marunca, rahatan nang bini lingah, Amir badadas kaluar rumah manuju sapida mutur, mahidupinya, tulak maninggal akan rumah. Bininya nang malihat Amir tulak, badadas jua ka palataran handak manyasah, amun talambat.

Merasa tak bisa mengurus istrinya yang meliar, saat istrinya lengah, Amir buru-buru keluar rumah menuju sepeda motor, menghidupinya, pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang melihat Amir pergi, buru-buru mengejar ke pelataran, tapi terlambat.

“Bagus banar pian lah. Kada usah bulik lagi ka rumah ni !” nang bininya manguciaki Amir nang tarus manggas sapida mutur. Pikiran Amir inya musti mahindar dahulu daripada mahadapi amuk bininya.

“Bagus benar. Tak usah lagi pulang ke rumah ini !” istrinya meneriaki Amir yang terus memacu sepeda motornya. Pikir Amir ia mesti menghindar dulu daripada menghadapi istrinya yang mengamuk.

Amir mambawa sapida mutur manuju ka rumah Ali, adingnya nang masih baluman babini. “Umpat guring di wadah Ali haja dahulu babarapa hari ini sampai Ani kada sarik lagi. Inya kaina gin ai ampih jua sarik,” pikir Amir.

Amir memacu sepeda motor menuju ke rumah Ali, adiknya yang masih bujangan. “Ikut menginap di rumah Ali saja dulu untuk beberapa hari sampai Ani tak marah lagi. Nanti dia juga berhenti marah,” pikir Amir.

Sudah ampat hari Amir bulik ka wadah Ali haja. Kadada tadangar habar bininya. Amir kadada jua mahubungi, kadada manalipun atawa mangirim SMS ka bininya. “Amun inya kaganangan biasanya inya saurang nang mahubungi,” dalam hati Amir maingat bininya.

Sudah empat hari Amir pulang ke rumah Ali. Tak terdengar kabar istrinya. Amir tak ada pula menghubungi, tak ada menelpon atau kirim SMS ke istrinya. “Jika ia rindu biasanya ia sendiri yang menghubungi,” dalam hati Amir mengingat istrinya.

“Ada jua kah ikam bulik ka rumah manamui bini ?” Ali batakun.

“Kamu ada pulang ke rumahmu menemui istrimu ?” tanya Ali.

“Kadada,” sahut Amir.

“Tak ada,” jawab Amir.

Labih saminggu sudah Amir kadada bulik ka rumah bininya. Kadada jua inya mandangar habarnya.
Rahatan Amir makan di warung parak rumah Ali, punsilnya babunyi. Pinanya ada SMS masuk. Amir bamandak manyuap nasi, ma’itihi punsilnya, SMS matan bininya nang masuk. “Amun handak bulik ka rumah bulik haja. Jangan mancari ulun, ulun umpat paman wan acil ulun nang bagana di Jakarta,” bunyi SMS bininya.

Lebih seminggu sudah Amir tak pulang ke rumah istrinya. Tak ada pula mendengar kabarnya. Saat Amir sedang makan di warung dekat rumah Ali, ponselnya berbunyi. Tampaknya ada SMS masuk. Amir berhenti menyuap nasi, memeriksa ponselnya, SMS dari istrinya yang masuk. “Kalau ingin pulang ke rumah pulang saja. Jangan mencari aku, aku ikut paman dan bibiku yang tinggal di Jakarta,” bunyi SMS istrinya.

Hilang lapar Amir imbah mambaca SMS bininya nintu. Amir ampih makan, inya mambalasi SMS nintu, “pabila ikam babulik ?”

Rasa lapar Amir hilang seketika setelah membaca SMS istrinya itu. Amir berhenti makan, ia membalas SMS itu, “kapan kamu pulang ?”

Amir manunggu balasan SMS matan bininya. Lawas hanyar dibalasi ulih bininya, “kada usah lagi pian baharap ulun bulik. Nang kaya naya jua kalu nang pian kahandaki, ulun maninggal akan pian.”

Amir menunggu balasan SMS dari istrinya. Lama baru dibalasi istrinya, “tak usah lagi berharap aku pulang. Yang seperti ini kan yang kamu inginkan, aku meninggalkan kamu.”

Amir kada puas mambaca SMS haja, inya handak mandangar suara bininya langsung. Amir manalipun bininya, amun ditalipuni punsil bininya kada kawa. Babarapa kali Amir manalipun lagi, tatap haja kada kawa. Pinanya imbah mambalasi SMS tadi punsil dimati’i bininya.

Amir tidak puas membaca SMS saja, ia ingin mendengar langsung suara istrinya. Amir menelpon istrinya, tapi ponsel istrinya tak dapat dihubungi. Beberapa kali Amir menelpon lagi, tetap tak dapat dihubungi. Tampaknya setelah membalasi SMS tadi ponsel dimatikan istrinya.

Imbah mambayari makan wan minum di warung, Amir manuju bulik ka rumahnya. Pikiran Amir palingan bininya ada haja di rumah, manggaratak haja bapadah tulak ka Jakarta.

Setelah membayar makan dan minuman di warung, Amir menuju pulang ke rumahnya. Pikir Amir paling-paling istrinya ada di rumah saja, menggertaknya saja mengatakan pergi ke Jakarta.

Sampai di muhara lawang rumah, bakunci. Amir mambuka rumah wan kunci nang dibawanya. Masuk ka dalam rumah, simpun, hinip. Amir masuk ka kamar, mambuka lamari, pakaian bininya kadada’an barata’an. Amir taduduk di tilam, ta’ungut, dasar bujuran bininya kada garatak haja.

Tiba di depan pintu, terkunci. Amir membuka tumah dengan kunci yang dibawanya. Masuk ke dalam rumah, rapi, sepi. Amir masuk ke kamar, membuka lemari, pakaian istrinya tak ada semuanya. Amir terduduk di kasur, termenung, istrinya serius tak cuma gertak saja.

Lawas ta’ungut Amir manalipuni mintuhanya nang binian nang bagana di kampung lain. “Ani ada di wadah pian kah, ma ?” takun Amir. “Kadada. Ai, kadada kah bapadah ka ikam ?” mintuhanya alahan batakun. “Kadada pang. Mimangnya Ani tulak kamana ?” Amir batakun pulang. “Ani tulak umpat paman wan acilnya ka Jakarta. Kukira sudah ada bapadah ka ikam,” sahut mintuhanya. “Adakah Ani bapadah ka pian pabila buliknya ?” takun Amir. “Kadada bapadah pang, kanapa garang?” mintuhanya pina handak tahu. “Kadada ai napa-napa, tarima kasih ai ulun,” Amir mamagat pamandiran talipun.

Lama termenung Amir menelpon mertua perempuannya yang tinggal di kampung lain. “Ani ada di rumah ibu kah ?” tanya Amir. “Tidak ada. Lho, dia tak ada bicara ke kamu ?” mertuanya balik tanya. “Tak ada. Memangnya Ani kemana?” Amir tanya lagi. “Ani pergi ikut paman dan bibinya ke Jakarta. Kupikir sudah minta ijin ke kamu,” jawab mertuanya. “Apakah Ani ada bicara ke ibu kapan ia pulang ?” tanya Amir. “Tak ada bicara, memang kenapa ?” mertuanya agaknya ingin tahu. “Tidak apa-apa, terima kasih bu,” Amir memutus hubungan telpon.

Mandangar matan mintuhanya tadi parigal bininya, Amir tarabah di tilam sambil ma’itihi ka lalangitan rumah. Itihannya pina kusung, pikirannya tarabang mahayabang ka jauh kadada ampahnya. Bagasutan Amir bapuat, mambibit punsilnya nang ba’andak di lantai. Inya handak manalipun mintuhanya pulang, manakuni numur paman atawa acil bininya nang di Jakarta nintu.

Mendengar dari mertuanya tentang istrinya, Amir terbaring di kasur sambil memandang ke langit-langit rumah. Tatapannya kosong, pikirannya terbang berkelana tak tentu arah. Tiba-tiba Amir bangkit, mengambil ponselnya yang berada di lantai. Ia ingin menelpon mertuanya lagi, menanyakan nomor ponsel paman dan bibinya yang di Jakarta itu.

“Adakah pian ba’isian numur paman atawa acil nang di Jakarta nintu ?” takun Amir ka mintuhanya. “Nah ita am, aku wan abah ikam kadada maminta wan manyimpan, kaina ai aku manakuni akan ka Ani,” sahut mintuhanya.

“Apakah ibu ada punya nomor paman atau bibi yang di Jakarta itu ?” tanya Amir ke mertuanya. “Nah itu dia, aku dan bapakmu tak ada minta dan menyimpannya, nanti kutanyakan ke ani,” jawab mertuanya.

Tasandar am Amir mandangar sahutan mintuhanya nang kadada ba’isian numur paman wan acil nang diumpati bininya nintu. Pacangannya tadi amun ada, Amir handak manalipuni paman atawa acil, manakuni pabila bininya bulik.

Tersandarlah Amir mendengar jawaban mertuanya yang tak memiliki nomor ponsel paman dan bibi yang diikuti istrinya itu. Maksudnya tadi jika ada, Amir ingin menelpon paman atau bibi, menanyakan kapan istrinya pulang.

Hari sudah malam sakira jam sanga waktu Amir tabangun. Pinanya inya taguring imbah manalipuni mintuhanya. Amir bapuat, mamacul pakaiannya, ma’ambil handuk handak mandi.

Hari menjelang malam sekitar jam sembilan saat Amir terbangun. Agaknya ia tertidur setelah menelpon mertuanya. Amir bangkit, melepas pakaiannya, mengambil handuk ingin mandi.

Parut Amir tarasa lapar. Imbah simpun bapakaian Amir maninggal akan rumah. Inya handak mancari makan dahulu, imbah itu mandatangi kakawalannya di pasar nang banyak takumpul warung. Pikir Amir inya handak baminuman haja malam naya wan kakawalannya, supaya kada ingat wan bininya.

Perut Amir terasa lapar. Setelah berpakaian Amir meninggalkan rumah. Ia ingin mencari makan dulu, setelah itu menemui teman-temannya di pasar yang banyak kumpulan warung. Pikir Amir ia ingin bermabukan saja malam ini dengan teman-temannya, agar tak mengingat istrinya.

“Kada usah tapi dipikir akan bahimat. Amun bini ikam handak bulik ba’arti masih bajuduh. Amun kada bulik lagi, cari haja gagantiannya,” ujar Pahri sambilan manuang minuman Malaga bacampur bir hirang.

“Tak perlu terlalu dipikirkan. Kalau istrimu ingin pulang berarti masih berjodoh. Jika tidak pulang lagi, cari saja penggantinya,” kata Pahri sambil menuang minuman merk Malaga bercampur bir hitam.

“Nyaman haja pang mancari gagantiannya, amun aku sudah lawas takumpul wan inya,” sahut Amir sambil manarima galas ba’isi minuman.

“Cari gantinya sih enak saja, tapi aku kan sudah lama kumpul dia,” kata Amir sambil menerima gelas berisi minuman.

“Imbah kaya apa pang amun kada sing bulikan lagi bini ikam, napa ikam hakun manunggu tatarusan, bursiah inya balaki di Jakarta sana ?” Pahri pina ma’unjai.

“Terus bagaimana jika istrimu tak lagi pulang, apa kamu terus saja mau menunggu, jangan-jangan ia sudah kawin di Jakarta sana ?” Pahri agaknya memancing.

“Kada nang kaya itu pang. Lihat akan ai dahulu sampai dimana kasudahannya. Amun kadada jua bulik, hanyar bapikir,” sahut Amir talihat pina satangah mauk.

“Bukan seperti itu. Lihat saja dulu sampai dimana akhirnya. Jika memang tidak pulang lagi, barulah berpikir,” jawab Amir yang tampaknya sudah setengah mabuk.

Manujuh bulan sudah bini Amir kada sing bulikan. Amir gin sudah kada tapi mamikir akan bininya lagi jua. Inya talalu asik wan kakawalannya, baramian. Alahan pulang Amir mandapat gandak binian warung nang sadang bungasnya kada kalah wan bininya.

Sudah sekitar tujuh bulan istri Amir tak juga pulang. Amir pun sudah tak begitu memilirkan istrinya lagi. Ia terlalu asyik bersama teman-temannya ramai-ramai. Bahkan Amir sudah mendapatkan pacar perempuan warung yang cantiknya tak kalah dari istrinya.

“Ikam kawini haja sudah si Fatma nintu, inya hakun haja jua pinanya amun ikam kawini, kuitannya talihat katuju jua wan ikam,” Pahri mamancing Amir.

“Kamu nikahi saja sudah si Fatma itu, dia mau juga tampaknya jika kamu nikahi, orangtuanya tampaknya juga suka sama kamu,” Pahri memancing Amir.

Amir badiam haja mandangar pancingan Pahri. Inya jadi tapikir pulang wan bininya imbah mandangar Pahri bapandir tadi.

Amir diam saja mendengar pancingan Pahri. Ia jadi terpikir kembali dengan istrinya setelah mendengar Pahri bicara tadi.

Lawas sabujurnya Amir handak manalipuni acil bininya di Jakarta, amun kada ingat tarus, padahal numurnya sudah ada dibari mintuhanya. Amir handak manakuni kaya apa habar bininya. Salawasan ini bininya kada kawa lagi dihubungi, pinanya baganti numur. Amir manakuni mintuhanya, maminta numur bininya nang hanyar amun bapadah kada ba’isian. Pikir Amir, mintuhanya indah haja mambari numur bininya. Kada mungkin kuitannya kada tahu, sakadanya bininya suah manalipuni kuitannya.

Lama sebetulnya Amir ingin menelpon bibi istrinya di Jakarta, tapi selalu lupa, padahal nomornya sudah dikasihkan oleh mertuanya. Amir ingin menanyakan kabar istrinya. Selama ini istrinya tak bisa lagi dihubungi, tampaknya sudah ganti nomor. Amir menanyai mertuanya, meminta nomor baru istrinya tapi mertuanya mengatakan tak punya. Pikir Amir, mertuanya tak mau saja memberi nomor istrinya. Tidak mungkin orangtua istrinya tak tahu, setidaknya istrinya pernah mrnghubungi orangtuanya.

“Bini ikam di wadahku cuma sakira satangah bulan haja. Imbah itu inya bapadah bulik, kanapa garang ?” Acil bininya batakun. Amir sampat tadiam satumat mandangar, imbah itu manyahut, “kada ai, kada papa Cil ai.”

“Istrimu di rumahku cuma sekitar setengah bulan saja. Setelah itu dia pamit pulang, memangnya kenapa ?” bibi dari istrinya bertanya. Amir mendengar itu sempat terpana, setelah itu menyahut, “tidak, tak ada apa-apa Bi.”

Amir tadiam. Kada tahu lagi apa nang pacangan inya ulah. Mambayang akan muha bininya haja inya sudah kada kawa lagi.

Amir terdiam. Tak tahu lagi apa yang mesti ia lakulan. Membayangkan wajah istrinya saja ia sudah tak sanggup lagi.