SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
Bahasa Banjar; Manyambat Hing Katia Irur (By Translated) - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Minggu, 23 Maret 2014

Bahasa Banjar; Manyambat Hing Katia Irur (By Translated)

Dasar urang banua kadada nang ru’usnya basasambat. hanyar am baisukan tadi Unan marangut dipadah akan Ijum ‘hing’. (Namanya juga orang di kampung, tak ada yang beres bila menyebut sesuatu. Baru pagi tadi Unan merengut dibilang Ijum ‘heng’ (Hang; Inggris).
“Untung nyawa kada unda padah akan ‘irur’,” sambat Ijum sambil lakas bajauh kalu pina kana tukun Unan. (”Untung kamu tak kubulang ‘error’, sebut Ijum sambil menjauh kalau-kalau diketok Unan kepalanya).


“Nyawa tu kada usah tasasambat ‘inur’ acil unda, sidin kada tatahunya,” jar Unan sambil manciling ampah Ijum nang badiri babarapa dapa. (”Kamu itu tak usah menyebut-nyebut “Inur” bibiku, beliau tak tahu menahu,” ujat Unan sembari melotot ke arah Ijum yang berdiri beberapa depa dari Unan).


“Unda kadada manyambat acil nyawa ‘inur’, jar unda ‘irur’, makanya am talinga tu dipasang bujur-bujur, dasar bangang,” tabalik Ijum nang manciling sangit. (”Aku tak ada menyebut bibi Inur, kubilang ‘error’, makanya punya kuping itu dipasang benar-benar, dasar bolot,” balik Ijum yang melotot sengit.)


“Sudah gin ai, muyak wan sakit talinga unda mandangar pandiran nyawa nang kada ru’us, kada mangarti jua unda maksud nyawa tu,” sahut Unan balalu bajalan ampah ka kartak. (”Sudahlah, bosan dan sakit kupingku mendengar perkataanmu yang tak beres, tak mengerti juga aku maksudmu itu,” sahut Unan yang kemudian mekangkah ke arah jalan.)
Pinanya Ijum niya handak jua basasambat mamakai basa asing alias basa nang kaya urang-urang panting wan harat. Amun am nang dibawai bapandir kada nang mangartinya. (Rupanya Ijum ini ingin juga menggunakan bahasa asing atau berbahasa seperti orang-orang penting dan hebat. Tapi ternyata yang diajak bicara tak ada yang mengerti.)


Sabujurnya nang disambat Ijum itu; Hang (takang, tagantung) wan Error (rusak), tapi sambatannya dalam basa Banua nang kada baisian aksara E wan O, jadinya manyambat ‘Hang’ nang aturannya tadangar ‘heng’ alahan jadi ‘hing’. Imbah itu manyambat ‘error’ jadi tasambat ‘irur’. (Sebetulnya yang disebut Ijum itu; Hang (dibaca heng; menggantung) dan error (rusak), namun penyebutannya dalam bahasa kampung (Banjar) yang tak mengenal abjad E dan O, maka yang semestinya kata ‘hang’ terdengar ‘heng’ malahan menjadi ‘hing’. Kemudian menyebut ‘error’ jadinya ‘irur’.)

Padahal jua kada pas amun manyambati Unan itu hing, kacuali misalnya pas Unan bajalan tagana-gana atawa tamandak-mandak, nah hanyar am kawa disambat hing alias takang. Atawa bisa jua pas Unan handak manukun Ijun tangannya tamandak kada sampai, itu hanyar bujur-bujur hing. (Padahal dengan menyebut Unan itu heng juga tidak tepat, kecuali misalkan saat Unan berjalan tertatih-tatih, nah ini baru bisa disebut heng. Atau bisa juga saat Unan mengaynkan tangannya akan memukul Ijum namun tak sampai, itu barulah betul-betul bisa dikatakan heng.)

Nah parihal ‘irur’, amun dituju akan ka manusia, liwar am. Ini sama haja mamadah akan manusia sama wan barang. Sabab ‘irur’ itu bisa barupa punsil atawa hapi, kumputir, liptup, wan sasamaannya nang lain. (Nah, adapun perihal error, jika ditujukan ke manusia, keterlaluan. Ini sama halnya menyamakan manusia dengan barang. Sebab ‘error’ itu bisa berupa ponsel atau HP, komputer, laptop, dan sejenisnya.)