SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
Malihat Akan Yusril Manggugat UU Pemilu (by translated) - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Senin, 31 Maret 2014

Malihat Akan Yusril Manggugat UU Pemilu (by translated)


Kada banyak urang nang itih kaya Yusril Ihza Mahendra. Napang sampat-sampatnya sidin naya mamariksa isi UUD nang takait wan Pemilu. Kaputingannya ujar sidin; negara sudah malanggar UUD nang di’ulahnya saurang. Makanya am sidin ka Mahkamah Konstitusi (MK), ma’ajukan uji materi UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu.

Tidak banyak orang yang teliti seperti Yusril Ihza Mahendra. Kenapa, sempat-sempatnya ia memeriksa isi UUD yang terkait dengan Pemilu. Akhirnya menurut Yusril, negara sudah melanggar UUD yang dibuat oleh negara sendiri. Makanya ia ke Mahkamah Konstitusi (MK), mengajukan uji materi UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu.

Manurut macam-macam sumbar, palaksanaan Pemilu nang sudah babarapa kali nintu; malanggar UUD 1945. Sababnya, didalam UUD disambat akan Pemilu nintu cuma sakali haja dalaman lima tahun. Sadangkan nang babarapa sudah, Pemilu dilaksana akan dua kali dalaman lima tahun; Pemilu Legislatif nang gasan mamilih bubuhan angguta DPR, DPD, DPRD Parupinsi wan DPRD Kabupatin, jua Pemilu Presiden atawa biasa disambat Pilpres nang gasan mamilih Parasidin wan Wakilnya.

Menurut berbagai sumber, pelaksanaan Pemilu yang telah dilakukan beberapa kali; melanggar UUD 1945. Sebabnya didalam UUD disebutkan Pemilu cuma sekali dalam waktu lima tahun. Sedangkan yang terjadi, Pemilu dilaksanakan dua kali dalam waktu lima tahun; Pemilu Legislatif untuk memilih para anggota DPRD, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten, juga Pemilu Presiden atau biasa disebut Pilpres untuk memilih Presiden dan Wakilnya.

Salawas naya Yusril dikatahuwani nang katuju ma’urusi mas’alah uji materi UU ka MK. Sualnya sidin naya ahli hukum tata negara, sidin dasar bujuran kawa dipadah akan pintar dalaman mas’alah nintu.

Selama ini Yusril diketahui yang getol mengurusi masalah uji materi ke MK. Soalnya dia ini ahli hukum tata negara, dia benar-benar dapat dikatakan pintar dalam masalah itu.

Amun kita nang awam naya kawanya cuma malihat maniring gawian Pa Yusril. Kita satuju haja wan tindakan sidin gasan mambujur akan paraturan nang dilanggar, alahan lagi nang malanggar naya nagara atawa institusi. Adapun bila ada jua nang kada satuju wan tindakan Pa Yusril nintu, naya bubuhan nang pinanya ba’isian kapantingan, wan bubuhan nang marasa pintar-pintar jua, kita manuntun haja.

Kalau kita yang awam ini bisanya hanya melihat dan mengetahui apa yang dilakukan Yusril. Kita setuju saja dengan tindakannya untuk meluruskan peraturan yang sudah dilanggar, apalagi yang melakukan pelanggaran adalah negara atau institusi. Adapun jika ada yang tidak setuju atau tidak senang dengan tindakan Yusril itu, ini mereka yang tampaknya punya kepentingan, dan mereka yang merasa pintar-pintar juga, kita menonton saja.