SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
WA Takang Mama Hadran Marunca - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Jumat, 24 Mei 2019

WA Takang Mama Hadran Marunca

Abut Mama Hadran sambilan bamamai kada karuan sa'isukan, Hadran baparak haja handak ba'ungah dihingkaunya.

"Naya pasti gara-gara Wiranto haja ni maka ngalih banar handak mambuka WA, Pisbuk wan Instagram. Habis am aku ngalih handak manawar akan bingka kantang gasan urang babuka puasa, napa amun takang imbah handak mampusting gambar di WA, Pisbuk wan Instagram," Mama Hadran liwar pusang bajalan imbah anu ka padu imbah anu ka ambin imbah anu ka kamar guring parsis kaya gusukan harang rahat tapakai.

"Sabar ai umanya ai, bahari pang kadada ai nang ngaran WA, Pisbuk wan Instagram nitu hidup haja kita hingkat hari naya," ujar Abah Hadran sakaligus mahapaki Mama Hadran.

"Bararanai ha pian tu kada usah umpat bapandir kalu pina ulun tawak wan punsil ni bahujung bincul," Mama Hadran magin sangit, Abah Hadran pancat balalu bagilup tulak ka warung Acil Ijum.

"Baik aku ka warung Acil Ijum ha amun damiya daripada dapat bincul bahujung laning. Baik mangupi ha di warung Acil Ijum timpulu sidin buka bulan puasa," Abah Hadran bapandir dalam hati.

Di warung Acil Ijum lumayan rami jua takumpulan bubuhan nang kada pati pamuasa. Ada Utuh Tingil, Undul Waluh, Amat Palandawan, pukuknya lumayan banyak paminat warung sakadup Acil Ijum. Abah Hadran umpat am bagabung di siya wan bubuhannya nintu.

"Kupi pang Cil, jangan pati manis, banyaki kupinya sadikit gulanya kaya biasa," Abah Hadran mamasan minum.

"Kami badahuluan nah Abah Hadran," tagur Amat Palandawan nang hari naya pinanya bangun sungsung kada kaya biasa aur bangun malandau haja.

"Ya dilanjut.......," sahut Abah Hadran sambilan mangaluar akan ruku matan pulunan tapih.

"Ai lah Abah Hadran pina tasungsung ka warung ada napa nih ?" Utuh Tingil mamancing pamandiran.

"Hi'ih Tuh ai nah gara-gara Mama Hadran pang di rumah marunca-runca kada kawa mambuka WA, Pisbuk wan Instagram. Imbah am inya kada kawa dibujuki disuruh ma'ulah akan kupi tapaksa tasungsung ka siya," ujar Abah Hadran.

"Iya am tu. Dasar bujur ngalih banar handak mambuka WA, pusang jua dapatnya pina takang kaya naya," Undul Waluh umpat manyahut.

"Kada kawa ai amun kita naya sahibar umpat mamakai haja apa kahandak urang ai, amun misal ditutup gin ai sama sakali barata'an Madia Susial tu kita kada ba apa-apa jua am," sahut Abah Hadran.

"Naya pasti gara-gara banyak pustingan nang kada karuan di Madsus nintu, banyak nang mampusting parupukasi wan huaks sarabanya nang ma'ulah banua kita naya jadi kada aman, kikira haja pang," ujar Amat Palandawan.

"Bisa jua pang lah kaya nintu. Makanya am kita ni musti ba apik amun mampusting napa haja sakira jangan ma'ulah kagaduhan," sahut Utuh Tingil.

"Cah biar haja gin ai sudah kaya naya. Bubuhan kita ni musti dibari palajaran supaya jangan sakahandaknya, musti diatur bujur-bujur pulang supaya tartip mamakai napa haja. Samantangan dibibas akan jadi sakahandaknya sabibas-bibasnya kada ingat burit kapala," Abah Hadran bapandir mambawa hati nang muyak.

Hinip am barata'an mandangar Abah Hadran bapandir kaya nintu. Amun dipikir akan ada jua pang bujurnya ujar Abah Hadran. Amun kaya nintu baik main ular-ularan haja gin ai di punsil daripada umpat mamikir akan parigal urang-urang nang pintar pada saurang. (ISP)