SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
Basa Banjar Pina Mirip Basa Jawa, Bujuran Jua Kah.... - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Jumat, 28 Juni 2019

Basa Banjar Pina Mirip Basa Jawa, Bujuran Jua Kah....

Courtesy : geekmail
"Ikam ni kanapa jua u'umpatan manyambat iwak wan banyu, itu basa banua kami ?" Amat Waluh sangit ke Barjo, urang Jawa nang imbah bapandir wan kawannya sasama suku.

"Lha sampeyan kuwi aja nesu kayak ngono mas Amat, wong iwak lan banyu kuwi yo boso jowo lho mas," balas Barjo indah disalahkan.

"Ikam tu bisa-bisa mamadahkan basa jawa, sudah matan bahari padatuan kami tu sudah manyambat iwak wan banyu," Amat Waluh tetap indah kalah.

"Baranai barataan amun balum tahu cu'urnya baik bawa baranai, bahualan haja katujunya," Abah Hadran manangahi.

Amat Waluh wan Barjo jadi hinip wan sintip mandangar Abah Hadran mahingkak.

"Baparak bubuhan ikam bagus biar aku padahkan sasambatan nang sama dalam basa Banjar wan basa Jawa, supaya kada bahualan lagi," Abah Hadran manyuruh bubuhannya. 

Imbah bapasan kopi ke Acil Ijum, Abah Hadran manarus akan kisahnya, di bawah ini.

Ujar Abah Hadran, basa Banjar itu banyak nang sama wan basa Jawa, misalnya haja nang sudah disambat Barjo; iwak wan banyu.
Nang lain ada; lawang, uyah, lawas, ambin (amben), bamandak (mandeg), bubungan (wuwungan), cubik (cowek), talu (telu), pitung (pitu), walu (wolu), sanga, salikur (selikur) salawi (selawe), matangpuluh, pitungpuluh, hanyar (anyar), kiwa (kiwo), wan banyak lagi nang pina mirip tagal lain artinya nang kaya; sambat.

"Na leres kuwi Abah Hadran," Barjo kahimungan marasa dilawan akan Abah Hadran.

"Muhamu Barju ai kahimungan. Ikam amun bapandir basa jawa ke aku bisa kutawak wan capal ni kaina, aku mana paham basa ikam tu," Amat sangit.

"Sudah jangan bahual biar aku lanjut akan kisahnya," Abah Hadran balalu malikit roko sabaluman bapandir.

Manurut Abah Hadran, banyak dalam basa Banjar itu asalnya datang basa suku lain, misalnya; pamali, artinya kada bulih digawi, ini asalnya basa Sunda.
Malahan ujar Abah Hadran ada nang asalnya matan basa Walanda, misalnya; gang (aslinya dibaca hang), satrat (straat, jalan), rihting, sapaning (maksudnya sfanning, voltase). Ada jua matan basa Inggris, misalnya; sarunding (sorrounding), nang ini sambatan gasan nyiur baparut nang disanga imbah itu diparupui akan mamutar di makanan lontong. Ada lagi kulir (cooler), kemungkinannya pas digarak guring hawanya dingin makanya kada hakun bangun balalu baucap kulir, hahaha.....

"Basa apa haja pasti sudah bakambuh wan basa lainnya, makanya ada nang pina mirip wan sama," ujar Abah Hadran.

"Wah bapake Hadran iki pinter ora kayak awakmu kuwi Mat," sindir Barjo.

"Katuju ikam ni Barju lah mahapaki aku, kutawak bujuran ikam ni wan capal. Nang pintar itu lainan Abah Hadran tagal nang manulis kisah ini nang mawaluhi kita barataan, hahaha......" tatawa jua Amat Waluh nang bagalar waluh tagal kawa diwaluhi, hehehe.......

Nah, bubuhan pambaca barataan amun ada nang kada pas, dipas-pas akan ai sakira pas. Amun handak jua manambahi akan, kaina di kolom komentar haja, wan jangan kada ingat ilangi terus blog ulun ini, terimakasih. (ISP)