SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
Kisah Katua RT Jadi Tim Suksis Pambakal Tuha - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Minggu, 22 November 2020

Kisah Katua RT Jadi Tim Suksis Pambakal Tuha

Ampun maap, naya lainan barita tagal tulisan lapas manurut pikiran atawa dadangaran nang manulis.

 -----------------


Matan subuh tadi Pasar Ahat sudah rami, bubuhan padagang manyusun dagangannya. Warung-warung gasan makan minum gin ai sudah jua buka tamasuk warung Acil Imai nang rancak bubuhannya dudukan maruming.  

Uhir sudah jua bangun matan subuh tadi. Manggani'i bubuhan padagang manyusun lapak wan mamasang tarpal, lumayan kulihan haja mayu gasan nukar baras sagantang, ruku sabungkus wan ada labihan duit gasan duduk di warung Acil Imai.

Ihin, kawan Uhir taliat pina aur jua manyurung garubak ma'angkuti akan jualan bubuhan padagang. Ihat, aur banar jua ma'atur parkir sampida mutur wan mutur urang nang datang ka Pasar Ahat.

"Sadang bubuhannya ai saruan ka warung Acil Imai, jangan pati saing bagawi kaina ngalih manyimpani duitnya, hehehe....." ujar Uhir mahiyau Ihin wan Ihat.

"Ayuha ikam badahulu ka warung aku parak jua sudah imbah," sahut Ihin.

"Hi'ih, kaina aku manyusul ka warung, naya sudah kawa jua ditinggal parkiran," Ihat umpat manyahut.

Kada sa'apa lawas takumpulan am bubuhan nang ba 3 nintu; Uhir, Ihin wan Ihat di warung Acil Imai. Asing-asingnya sudah bubuhannya mahadapi banyu kupi panas wan ma'ambul kukus ruku.

"Dadangaran Katua RT kita dapat duit 6 juta jar gasan supaya mamanang akan Pambakal Tuha nang bacalun pulang ?" Uhir mamulai pamandiran.

"Damintu pang aku mandangar banyak urang bakisah, tagal aku kada tahu jua nang sabujurnya dimapa," ujar Ihin.

"Nang kudangar nintu kaya naya pang kisahnya; Katua RT nintu dibari duit 6 juta wan jua duit balain gasan dibagi ka warga. Saban ikungan warga dibari 150 ribu supaya hakun mamilih wan mamanang akan Pambakal Tuha," ujar Ihat.

"Amun damintu ba'arti ada warga kita di siya nang sudah dapat 150 ribu nintu lah ?" takun Uhir.

"Aku kadada pang dapat duit 150 ribu nintu, amun mandangar ada haja pang," Acil Imai umpat manyahut matan dalam warung.

"Sama ai kita cil ai pada kada dapat," ujar Ihat.

"Aku jua kadada kulihan duit 150 ribu nintu," Ihin manyahut.

"Aku gin ai kadada dapat jua am," ujar Uhir.

"Ba'arti kita barata'an kadada kulihan pambagian duit 150 ribu nintu," manyahut pulang Acil Imai.

Rahatan asik maruming, balalu bacungul Amang Igup kada katahuan datang matan mana. Langsung baduduk mamasan kupi ka Acil Imai.

"Banyaki kupinya cil ai tagal gulanya jangan pati banyak," pasan Amang Igup.

"Nah pacang rami am ni amun Amang Igup sudah ada di warung ni," ujar Uhir.

"Napa ti kisahnya tadi sabaluman aku datang ?" takun Amang Igup.

"Cah kisah Katua RT nang dapat duit 6 juta matan Pambakal Tuha banar ai mang ai, kalu ai pian tatahu pada kami barata'an ni kisahnya," jawap Ihat.

"Damintu kah.....aku mangisah akan nang dadangaranku haja pang, tagal bujur kadanya gin ai aku kada tahu jua pang," Amang Igup manjawapi.

Kupi pasanan Amang Igup sudah di hadapan. Amang Igup maniupi supaya kawa dihirup. Imbah nintu sidin malikit ruku sabilah, lakunnya supaya nahap bapandir, hehehehe........

"Kisahnya damiya bubuhannya ai..........dadangaranku Katua RT nintu dibari duit gasan inya saurang 6 juta. Dijulungi duit balain gasan dibagi ka warga 150 ribu saban ikungan supaya hakun mamilih wan mamanang akan Pambakal Tuha. Nah, kada cuma dapat 6 juta Katua RT nintu, jua dijanji'i amun Pambakal Tuha manang wan tapilih pulang jadi Pambakal; Katua RT pacang ditukar akan sampida mutur wan ditulak akan ibadah umrah ka Makah," Amang Igup bakisah.

Mandangar kisah Amang Igup nintu bubuhannya ta'uling kapala.

"Bah nyamannya pang Katua RT-nya amun damintu, warga maka am dapat sajumpilit 150 ribu wara," ujar Uhir pina masam muha.

"Iya am. Amun bujuran damintu kisahnya naya bujur-bujur nyaman di Katua RT kada nyaman di warga ngarannya," sahut Ihat marangut.

"Nintu sama haja ngarannya Katua RT jadi tim suksis. Artinya amun sudah tahaga 6 juta biar kalah gin ai Pambakal Tuha tu Katua RT tatap haja suksis," ujar Ihin takulibi.

"Bujur jar bubuhan ikam. Amun bujuran dadangaranku damintu ba'arti Katua RT nang dapat nyaman wan untung, warga maka am manangis haja kada lagi dapat nang sajumpilit wara nintu," sahut Amang Igup.

"Liwar am Katua RT amun damintu ngarannya purun banar mawaluhi warga. Kisah naya paribasanya batu gin ai amun tahu tatangis mandangar," sahut Acil Imai nang matan tadi umpat mandangar akan haja.

"Nintu amun bujuran cil ai. Amun kada bujur ba'arti kita barata'an nang tasalah dangar wan dapat habar kada sahih alias huaks, hehehe.......," ujar Amang Igup.

"Tagal amun bilang sa'alaman urang manguya bisa haja habar nintu bujuran damintu," ujar Uhir.

"Sudah gin ai dulu kita maruming. Hadangi haja kalu pina kaina ada jua didatangi Katua RT ka rumah bubuhan ikam. Amun kadada jua Katua RT datang-datang ba'arti bubuhan kita nang sial barata'an, hahahaha......." Amang Igup mangalangkang tatawa balalu bapuat matan duduk, mancaluk salipi mambibit duit mambayari minuman sidin wan barata'an nang diminum wan dimakan bubuhannya. (ISP)

--------------------

*Perhatian : Penulis tak menyediakan terjemahan tulisan di atas, silakan belajar Bahasa Banjar ke tetangga, teman, maupun kenalan Anda yang orang Banjar.