SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
Kur Sumangat Manulak Tambang - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Jumat, 24 November 2017

Kur Sumangat Manulak Tambang

"Unda tahunya bajualan haja. Amun urang rami manambang, rami jua warung, kada kaya wayah naya sunyi babaya ada umatnya nang ba'ulanja," Acil Isah bapandir kaya maharungut ka Bu Nurul nang imbah manukar gaduh-gaduh.

"Iya am tu. Amunnya parusahaan ada nang manambang di kampung kita naya, pacang ada jua gawian gasan kanakan nang manganggur, mauk unda malihat bubuhan pangangguran nintu bagadang wan bamaukan haja saban hari," Bu Nurul menyahuti.

"Tagal jar Bu ai pina banyak nang manulak atawa indah ada tambang di kampung kita naya, alasannya marusak lingkungan, wan jalanan bisa badabu wan ancap rusak," ujar Acil Isah pulang.

"Haw nangapa bisa damintu. Unda kada paham jua nah wan alasan nintu, tahunya amun ada gawian dapat baduit nyaman ba'ulanja. Kada tahu urusan lingkungan nintu urusan ahli lingkungan haja," sambat Bu Nurul.

Kada sadikit bubuhan kampung nang kisah pina abut manulak tambang, rami barucau di madia susial, di pisbuk haja pang, sahibar mangaluar akan kasangkalan hati.
Tagal nang katuju amun ada nang manambang banyak jua, nintu tadi pang alasannya supaya kampung rami, ada gawian.

"Iya amun ikam ditarima bagawi di parusahaan, amun kada ditarima maraga kadada kabisa'an, parai, masam tukil," ujar Amut mahapaki Idur.

"Nang nyata nintu parusahaan kada sagampang kahandak bubuhan ikam asal tarima urang bagawi; musti ada ijasahnya, ada ilmu wan kabisa'an nang sasuai kahandak parusahaan, wan umur masih Anum paling tuha 35 tahun," Julak Mansyah ba'ucap.

"Bah iya am, amun damintu pacang banyak bubuhan kampung siya kada kawa ditarima parusahaan," hingkak Idur.

"Amun pandapat atawa saran unda ni, baik kada usah ditambang kampung kita niya. Maraganya sudah banyak cuntuh kada baik imbah ditambang. Cuba bubuhan ikam ni bajalanan ka Garunggang sana, ka Tanah Rata, Gunung Gumpa, atawa ka Sungai Danau, Bukit Baru, biar bubuhan ikam ni barata'an tahu jangan katuju mahual haja," Julak Mansyah mamadahi.

"Bujur haja ujar pian tu Julak ai, tagal bubuhan nang kahandakan maliat kampung rami wan baharap kawa umpat bagawi kainanya tu nah nang mambangsing kada ingat burit kapala kada mamikir akan pacang imbah ditambang; batubara habis dikukut parusahaan, urang kampung banyak jadi panuntun, pamasukan ka kas dairah kada sabarapa, luang-luang bakas tambang manganga kaya guntung raksasa, banyu kada pati ada di musim kamarau, pas giliran hujan dapatnya banyu ba'ah," Amut manggarunum.

Tagal biar bubuhan urang kampung rami barucau masalah tambang naya, parusahaan tatap haja bagarak ma'ulah jalan pinanya. Haratnya lagi parusahaan nintu mamakai tantara gasan pangawalnya, takipai pulisi, kada tapakai. Kaputingannya kaina katuhukan barucau haja urang kampung malumu tunjuk wan jariji, parusahaan tatap manambang, nang untung bubuhan luar nang bagawi di parusahaan.

"Tabagus masih Walanda bahari bubuhannya tu ampihan manambang bapindah ka pulau lain. Sakali imbah mardika harau nyaman banar urang saurang manjual kampung ka parusahaan gasan manyuntani wan barurusak," Amut umpat manggarunum.

Cah, sahibar manggarunum haja jua pang. Amun disuruh bagarak umpat unjukrasa kaina banyak alasan; garing lah, amun kada panci lah buntus, gadur lah miris, hahaha.......kasian haja pang mambari maras bubuhan urang kampung nang kada katuju tambang tu.

"Siapa garang dahulu nang mambari ijin parusahaan tu supaya kawa manambang ?" takun Undul nang matan tadi ranai.

"Dahulu nang mambari ijin nintu Bupati, tagal wayah naya kadada lagi hak wan kawinangan kabupatin, diambil alih parupinsi; ini artinya hak kawinangan masalah tambang ada di tangan Gubarnur," sahut Isar kamanakan Julak Mansyah.

"Bujur, masalahnya amun ijin tambang nintu dicabut, maka musti Gubarnur nang hak," ujar Julak Mansyah.

"Pukuknya unda mawakili bubuhan kampung nang kada pati bagawi; kada satuju ada tambang di kampung siya, biar haja kami ba'umuran kaya naya imbah anu bagawi imbah anu kada, nyatanya kita masih kawa haja hidup biar kadada tambang," Amut basumangat manulak tambang.

"Amun damintu parlu kita takuni bubuhan kampung ni mana banyaknya nang manulak tambang wan nang katuju ada tambang," usul Idur.

"Bujur, satuju unda. Tagal kada usah bahitung banyak sadikit. Kita kumpul akan haja bubuhan nang manulak tambang, kita dimu atawa unjukrasa, ba'urunan gasan manyiwa mutur trak, bawa sangu makanan minuman masing-masing jangan ada pihak lain nang mamudali," Isar mambari sumangat.

"Ayu sudah bubuhan ikam nang manulak tambang bapuat jangan duduk budas disitu kaya kucing kadinginan, bagarak matan wayah naya," Julak Mansyah bapandir.

"Siap Julak. Hidup Julak Mansyah !" Bubuhannya bapuat imbah mandangar papadah Julak Mansyah.

Kuuur sumangat bubuhan urang kampung nang manulak tambang, mambari maras haja pang pacang malawani parusahaan nang baduit jubung wan bakawan tantara.