SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
Duit Sadakah Pulitik Tukar Akan ka Indomie Supaya Halal - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Selasa, 24 November 2020

Duit Sadakah Pulitik Tukar Akan ka Indomie Supaya Halal

Tahabar kamana-mana banyak balihu nang manulak mani pulitik (money politic, Pen) di Kutapuga; dirusaki, dicabuti wan ada nang mambuang. Ujar bubuhannya, maraga ada nang mambuangi balihu nintu; ada calun Adipati nang kada katuju, lakun tasinggung, marasa tasindir maraga bahambur duit ka bubuhan warga. Samantara naya di Kutapuga haja nang tahabar baluman nang di Kadipatian Tanah Rampah nang baparakan wan Kutapuga.

"Ambil duitnya jangan pilih urangnya", damiya tulisan di balihu nang banyak dirusaki wan dibuangi nintu.

Han tiya, lakas jara, biar kadada lagi kainanya Calun Adipati nang katuju bahambur duit, wan nang cakah baucap, "pilih nang baduit."

"Bapala liwar urang nang marusaki wan mambuangi balihu nintu, pasti banyak pakulih upah matan nang manyuruh," ujar Uhir baucap rahatan takumpulan di warung Acil Imai kamarian sambilam mangupi wan Ihat wan Ihin.

"Panangguhku gin ai ada urang nang mayuruh barurusak balihu nintu maraga marasa tasindir atawa tasinggung," sahut Ihat.

"Bisa jua am kaya nintu. Kikira haja pang ada Calun Adipati nang sudah babagi duit kasana kamari balalu takutan alias gair kalu pina kada dipilih warga maraga ada balihu anti mani pulitik nintu," ujar Ihin.

Rahatan asik barucau bubuhannya nintu, bacungul am Amang Igup ka warung umpat jua bagabung.

"Kupi am cil ulahkan dulu," Amang Igup mamasan kupi ka Acil Imai.

"Nah, pas haja amun Amang Igup ni ada di siya kita kawa batatakun napa haja," ujar Uhir.

"Kawa haja manjawapi asal takunannya jangan ngalih," sahut Amang Igup.

"Nintu nang mang masa'alah mani pulitik; ambil duitnya jangan pilih urangnya," ujar Ihat.

"Uh nang nintu. Musti damintu, ambili haja duitnya jangan dipilih urangnya, sudah bujur, biar nang mambari duit nintu jara bilamana parlu jara ka tahi-tahi 7 turunan," sahut Amang Igup.

"Tagal mang ai ujar urang.....ujar urang jua pang naya ulun dadangaran; bila ma'ambil duit mani pulitik nintu hukumnya haram," Ihin baucap.

"Kada tamasuk haram, maraganya kada ma'inta, anggap haja urang basadakah; istilahnya sadakah pulitik. Amun disuruh mamilih bapadah haja insya Allah kaina dipilih," jawap Amang Igup.

"Damintu lih mang, sadakah pulitik. Bujur jua lih mang, kita kada ma'inta," sahut Uhir.

"Calun Adipati nang babari duit nintu ada maksut, minta pilih. Amun imbah pamilihan kaina tahi larut dihiraninya. Inya gin ai mamikir akan dimapa caranya mambulik akan duit nang sudah dihambur kasana kamari dulu," ujar Amang Igup pulang.

"Amun damintu bila ada Calun Adipati nang mambari duit, kita ambil bahimat, tambahi lagi, lakas jara amun kada tapilih, hehehe.......," ujar Ihat.

"Nah damintu mustinya bapikir. Ambili haja duitnya jangan hakun mamilih urangnya," ujar Amang Igup sambil manating jampul ampah ka Ihat.

"Cah gampang haja amun ada nang mamadah akan duit sadakah pulitik nintu haram; kita tukar akan haja ka indomie nyata tulisannya 100 parsin halal, hahahaha.........," Uhir mangalangkang tatawa.

"Sudah gin ai, cukup haja sudah rumingan kita kamarian naya. Jangan kada ingat, ambil duitnya jangan dipilih urangnya," Amang Igup bapuat matan duduk balalu mambayari kupi wan ampun bubuhannya jua sakaligus. (ISP)